Tiếng Việt  |  English  |  中文

SẢN PHẨM BT CHEM ĐƯỢC VINH DỰ

Được chấp thuận bởi Tập đoàn Quốc tế
Cung cấp cho Khách hàng Truyền thống
Chính sách chất lượng của sơn gỗ BTChem

Sản xuất sản phẩm chất lượng cao và ổn định. Chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực vươn lên của Công ty, tạo thế cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

-   Củng cố và ngày càng phát triển mối quan hệ tin cậy với Khách hàng trong và ngoài nước nhằm thỏa mãn tối đa mọi yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật.

-   Hoàn thiện bộ máy tổ chức, thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của nhân viên, xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng vì danh dự và sự phát triển của công ty.

-   Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 để phát huy mạnh các nội lực phục vụ hoạt động cải tiến thường xuyên của tổ chức công ty.

 

 

Chứng chỉ ISO 9001:2008

Chứng chỉ OHSAS 1800:2007

Chứng chỉ ISO 1400:2004