kỹ thuật

Những thông tin về kỹ thuật, quy trình, mẫu, test hóa chất, quý khách vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật:

kythuat@btchem.com.vn

(0274) 3789 993

Kinh doanh

Những thông tin liên quan đến báo giá, đơn hàng, lịch giao hàng..., Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh:

kinhdoanh@btchem.com.vn

(0274) 3789 991 / 3789 992